دل خون دل نوشته

زدل مي خوانم و از دل نويسم .ــ..ـــ..ــ..ــ.. ازاين رو نام دلخون بر گزيدم

شور وحال عاشقان در ابتلاء

باز شــــور مستی از سوسن بیان                                           از ســـــحر خیزان عالم شد عیان حرف عاشق پیشه را مسطور کرد                                           جان آن ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 37 بازدید
اسفند 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
مرداد 83
1 پست
خم
1 پست
رقص
1 پست
ذره
1 پست
گردباد
1 پست
گل_سوسن
1 پست
بچرخانی
1 پست
بچرخانم
1 پست
اسپندگان
1 پست
ایران
1 پست
بانو
1 پست
سپندارمذ
1 پست
زمین
1 پست
مام
1 پست
خاکستر
1 پست
وطن
1 پست
ققنوس
1 پست
مرغ
1 پست
بوسه
1 پست
سیب
1 پست
گناه
1 پست
آبستن
1 پست
عشق
1 پست
اندیشه
1 پست
باران
1 پست
حمید
1 پست
جشن
1 پست
سوری
1 پست